مبینی: شورای متخصص پیمان نامه مربی حدادی را بررسی می یواش/ باید دستور کار ویژه بخاطر تفتیان داشته باشیم

مهدی مبینی، سرپرست فدراسیون دوومیدانی درون گفت وگو با ایسنا به حمایت مهتر کمیته ملی المپپک از دوومیدانی اشاره و اقرار کرد: آقای صالحی امیری نظر مثبتی بوسیله دوومیدانی دارد و پیگیر مسائل و برنامه های فدراسیون است یعنی بوسیله عارض ویژه این رشته را می بیند. در میتینگ ای که چند روز قبل با هم داشتیم علاوه پیاده شدن موضوع خارپاشنه حدادی موضوعات دیگری نیز مطرح شد که آقای صالحی امیری گفت در اعتباراتی که دور دوم بوسیله فدراسیون ها داده می شود بوسیله قیافه خاص دوومیدانی را می بیند و پناه می درنگ. از طرفی در مورد آقای تفتیان نیز نظر مثبتی داشت و شرط داد از برنامه ریزی ما بخاطر این بازیکن زنهار بطی ء.

او درون مورد پرداخت بدهی قرارداد مربی و ماساژور دهش حدادی گفت: بخشی از قرضه های آقایان مک ویلکینز و ایگور مازگوف(مربی و ماساژور حدادی) تا دو هفته دیگر پرداخت می شود اما هنوز قرارداد مربی احسان را تمدید نکرده ایم چون اکنون باید خارپاشنه خود را عمل کند و پس ازآن از فاحش شدن شرایط این ورزشکار، شورای متخصص در تک تسلسل قرارداد مربی اش غرض گیری می کند.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی درون مورد پرداخت کمک نفقه به مربیان این رشته بیان کرد: صیقل کمک خرج به مربیان داخل دستور فرمان استراحت دارد و پس از جمع بندی بوسیله مربیان فدراسیون پرداخت می شود. هنوز مسکوک پرداختی معلوم محو اما داخل اندازه اعتبارات محدودمان معاون می کنیم. پیش از این بی قراری به ورزشکاران کمک نفقه پرداخت کردیم.

او به برنامه های حسن تفتیان اشاره کرد و گفت: آقای تفتیان برنامه خود را به ما داده، قرار بود بوسیله همراه سایر ورزشکاران در مشق مزد ارشد همدستی کند و نتایج را ارزیابی کنیم ولی حسن موضوعش ویژه تیز است و سهمیه المپیک تصرف کرده در نتیجه باید برایش به شکل ویژه ای برنامه ریزی کنیم. بنابراین برنامه و مباحثه اعزام به تورهای اروپایی تو شورای فنی مورد مطالعه قرارمی گیرد و برنامه ریزی لازم را انجام می دهیم.

مبینی با اشاره بوسیله تعویق مسابقات جایزه بزرگ افزود: بررسی برنامه اعزام های اجنبی حسن تفتیان، مهدی پیرجهان و عقاب مهردلان در دستور فقره شورای متخصص صبر دارد و در جلسه هفته آینده مطرح می شود. پیگیر کارهایشان هستیم. از طرفی با آقای رحمتی، مدیرعامل مجتمع پلیمرخلیج فارس مذاکراتی داشتیم و موافقت اولیه او را گرفته ایم که پیرجهان را برای شریک در مسابقات و تورهای اجنبی حمایت و گسیل درنگ. مکان دارد که از آقای رحمتی بوسیله خاطر امان هایش سپاسگزاری کنم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی درون خاتمه گفت: تو مجموع شورای فنی به دنبال راهکاری است تا مسابقه ای را برگزار کند و مولود فقره ورزشکاران در این تمرین را تک بررسی و تقویم صبر بدهد.

انتهای پیام