ادعای گوگل علیه ایران و چین؛ در انتخابات دخالت می کنند

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از پایگاه خبری  انتخاب ، شین هانتلی مدیر دسته تجزیه و تحلیل تهدیدات گوگل (TAG) در توئیتر اخبار کرد که تلاش های قسمت قسمت کردن های هکری دولت ایران و چین برای حمله به مبارزات انتخاباتی ترامپ و بایدن را مشاهده کرده است.

کنار اساس این ادعا، این قسمت قسمت کردن ایرانی موسوم بوسیله APT۳۵ کمپین ترامپ را کمال مطلوب استراحت داده بود، در حالی که قسمت قسمت کردن چینی مشهور به APT۳۱ کارمندان بایدن را شعار صبر دادهاست. کنار این اساس حملات به تفکیک و مجزا، ولی هدفدار بوده اند. گوگل اخبار کرد که کاربران از این حملات آسیب دیده اند، اما هیچگاه مدرکی مبنی بر توفیق مهاجمان بود ندارد.