جهرمی: برایم رزومه بفرستید | ۵۵۰ نفر استخدام می شوند | شخصا پیگیری می کنم

به گزارش همشهری آنلاین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه توییتری خود نوشت: «به مرکز تماس یکی از همدستی های اینترنتی زنگ زدم، وضع خدمات دهی افتضاح. به مدیرش زنگ زدم، می گوید ۵۵۰نفر نیرو می خواهیم ولی نیرو ازاله. متباعد می دانم بهانه ی نواخت آورده باشد. برام به آدرس [email protected] رزومه بفرستید. شخصا بازرسی می کنم تا ۵۵۰ نفر استخدام کند. تهران و شهرستان ها.»