استعمال از دستبند الکترونیک برای فاصله گذاری اجتماعی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از بلومبرگ، همکاری خودروسازی فورد به گروه کوچکی از کارگرانش که هنوز اندوه در تاسیسات این مشارکت امر می کنند دستبند الکترونیکی داده است. هنگامیکه کارگران بوسیله بور یک متر و ۸۰ سانتیمتری (۶فوتی) یکدیگر نزدیک می شوند، این دستبند مرتعش می شود.

فورد امیدوار است این دستبندها قوانین فاصله گذاری اجتماعی را بوسیله کارگران یادآوری یواش. ۱۲ کارگر کارخانه فورد درون شهر پلیموث واقع در قصبه میشیگان حزن حالا از این فناوری استفاده می کنند. 

هنوز مشخص تراشیدن شرکت خودروسازی فورد این دستبندها را خودش تولید کرده خواه شرکتی طرف سوم آنها را مخلوق است. این شرکت خودروسازی غرض دارد زمانیکه مدخل اعظم کارگران به کارخانه برمی گردند همچنین این اقدام را ادامه دهد.

این درحالی است که فورد درون اواسط ماه مارس تولید در کارخانه هایش را متوقف کرد و بازگشایی تاسیسات را بوسیله برهان قرنطینه جهانی بوسیله تعویق انداخته تا از پراکندن ویروس کرونا جلوگیری درنگ.