انتقاد سیلوا از دولت فرانسه

بوسیله گزارش ایسنا و به نقل از لوپاریزین، فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که شمار مبتلایان به کرونا در آن داخل حال اضافه است. تیاگو سیلوا کاپیتان پاری سن ژرمن بوسیله انتقاد از دولت فرانسه در مهار ویروس صیقلی و گفت: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با وجود آنکه شرایط ایتالیا را به خوبی دید و کشورهای همسایه را هم زیر نظر داشت اما نتوانست اقدامات منت را برای کشور خودش بگیرد و ویروس را کنترل بطی ء.

او دنباله داد: داخل برزیل زمان بیشتری برای مبارزه با ویروس داریم. امیدوارم که شرایط در اینجا متشابه اروپا نشود. در فرانسه وضعیت برای ما سخت شده حیات. جماعت محل تمرین را بسته بود و بازی برگزار نمی شد و همین باعث شد  تا از نظر بدنی در شرایط قباحت باشیم. اینجا داخل برزیل غصه در قرنطینه خانگی هستم.

سیلوا در اختتام گفت: اینجا تیمار داخل برزیل اسب سواری تعطیل است و کمیسیون ها از هیجان ترویج ویروس نگرش های تمرین را امانت اند. همه ما از این وضعیت می ترسیم.

سیلوا به همراه نیمار سپس از انتشار کرونا در فرانسه تصمیم گرفتند که بوسیله کشور خویشتن برزیل برگردند.

انتهای پیام