انتشار تصویر حاج قاسم سلیمانی از هوا | «ظفر» امروز راهی مدار ۵۳۰ کیلومتری می شود

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، قرار است این ماهواره پس از قرارگیری در مدار، تمثال سپهبد مثال “حاج قاسم سلیمانی”  را منتشر کند، ضمن آن که فایل صوتی از نظرات مردم همچنین از لفظ این ماهواره مخابره خواهد شد.

تاسیس ماهواره ظفر از سوی محققان دانشگاه خرد و صنعتی و به پند سازمان فضایی ایران از چهار سال گذشته آغاز شد و تو روز ۲۹ دی ماه سال جاری از سوی این دانشگاه به سازمان فضایی برای انجام عملیات تزریق آن بوسیله مدار تحویل داده شد.

این ماهواره از نوع ماهواره های سنجشی است که دو نسخه “ظفر-۱” و “ظفر-۲” طراحی و باریک شده است.

«سیمرغ» و «ظفر» آماده پرتاب شدند

“ظفر” دانشگاه خرد و صنعتی در رده ماهواره های Low Earth orbit (-مدار نزدیک زمین) با ارتفاع مداری ۵۳۰ کیلومتر، شیب ۵۶ درجه و جرم ۱۱۳ کیلوگرم است. درون جزء فضایی، ماهواره ظفر محتوی حمل تصویربرداری، محموله ذخیره و ارسال، محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی، والا جهیز های تعیین موقعیت، تعیین و کنترل وضعیت، مدیریت داده و فرمان، انرژی، سازه و مکانیزم و کنترل حرارت است.

تولید و بوسیله روز رسانی نقشه های کاربری اراضی تو مقیاس ملی،  تولید و به روز رسانی پایش ترقی شهری در مدل ملی،  تولید و بوسیله روز رسانی مرز پهنه های کشاورزی درون میزان ملی،  تولید و بوسیله روز رسانی نقشه های پهنه بندی دریاچه های دائمی و فصلی در نمونه ملی،  به روز رسانی نقشه های ساختاری (وقوف گسل ها و گره ها) در نمونه ملی از جمله کاربردهای این ماهواره است.

زندگی مداری ماهواره “ظفر” یک سال و نیمه است.

* عکس تزئینی است.