بهترین و بوسیله نفع ترین بازی داخل ساختمان برای مقابل با کرونا

علی برومند نژاد- سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تو گفت و گو با ایسنا، تو مورد مزایای مانور های ایزومتریک، تقریر کرد: در این روزهای که به دلیل وجود یک ویروس ناخوانده به نام کرونا مجبور هستیم در بناء بمانیم بهتر است از زمان خود بهتر مصرف کنیم و یکی از کارهای طرز کار بازی کردن است، البته در نظر داشته باشید که ورزش به خودی خود به نشانی یک لوزی دو لبه است و چنانچه مستحکم ورزش نکنیم و یا اصول عمده آن را رعایت نکنیم نه عزب مزیت نیست بلکه منجر بوسیله آسیب هم می شود اما اگر درست انجام شود بهینه روش تداوی و پیشگیری از آسیب ها است و منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود.

وی ادامه داد: یکی از بهترین بازی ها و تمرین هایی که در این روزها و در شرایط هوا خانه می توانیم اجرا دهیم مشق های ایزومتریک است؛ این نوع ورزش برای صلح و صفا طاسی خصوصا برای عضلات فوق العاده است وباید بدانیم که فدایی از بزرگترین طرفداران محک های ایزومتریک وزنه برداران و بدن سازان هستند چراکه مزایای مختلف یدکی برای کامل عضلات بدن شما دارد و این تمرینات احتیاج بوسیله برگ خاصی ندارد و وقت شما را نمی گیرد و حتی تو لحظه مطالعه و خواه حتی تماشای تلوزیون می توان این تمرینات را ایفا انصاف.

تمرین های ایزومتریک چیست؟

در این نوع تمرینات عاری اینکه عضو بدن را حرکت دهیم عضله های آن قامت را تا حد امکان منقبض می کنیم؛  بوسیله عنوان مثال می تواند منقبض نگه داشتن عضلات پا تو حالت اختصاص مانند یک اسکوات باشند و خواه فشار آوردن به سمت دیوار باشد.  

مزایای تمرینات ایزومتریک؛ جنگیدن با افزایش سن و از مشت اعطا کردن عضلات

سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با تقریر اینکه با افزایش سن عضلات بدن تحلیل می مسئله و با رسیدن به سن ۴۰ سالگی و کاهش عضلات، تحرک و انعطاف پذیری آن ها همچنین از بین می روند و فعالیت بدنی سخت تیز می شود، گفت: تو این شرایط تمرینات ایزومتریک نیکوترین نوع ورزش محسوب می شود زیرا باعث تکثیر قدرت و استواری عضلات می شوند و تمرینات ایزومتریک راهی برجسته بخاطر حفظ کردن خواه بازیابی قدرت عضلانی، استقامت و تحرک شما درون موافق افزایش سن است و هرچه پیرتر می شوید،  این سنخ تمرینات اهمیت بیشتری پدیدار می کند، بنابراین حتما باید تو اسرع وقت آن ها را ابتدا کنید.

فعالسازی عضلات

برومند نژاد ادامه عدالت: یکی از بزرگترین مزایایی که درون عمل تمرینات ایزومتریک بود دارد این است که آن ها زیادترین میزان کوشا سازی عضلات را برای شما ساختن می کنند و فعال سازی ماهیچه به معنی به کارگیری واحدهای حرکتی بیشتر در عضله است و هرچه واحدهای حرکتی بیشتری تو ماهیچه درگیر شوند، تو نتیجه عضلات شما بهتر و زورمند تر خواهند وجود و مطالعات اخیر علامت داده است که تمرینات ایزومتریک با شدت بیشینه، داخل مقایسه با انواع دیگر از تمرینات،  پنج درصد بیشتر واحدهای حرکتی را بوسیله امر می گیرند؛  به عبارت دیگر، تمرینات قطعی ایزومتریک حدود ۹۵ درصد از عضله های شما را بوسیله فرمان می گیرد.

توانبخشی عضلات

وی با اشاره به دیگر تاثیر تمرینات ایزومتریک، خاطرنشان کرد: قطعا آنچه باید به آن اشاره شود این است که تمرینات ایزومتریک می توانند گرداگرد ریکاوری عضلات را بوسیله شدت کاهش دهند و پس ازآن از اینکه عضلات یا مفاصل آسیب دیده، بوسیله خصوص سپس از اینکه عمل جراحی را تعاقب سر گذاشتید، عضلات شما برای بهبودی احتیاج به زمان دارد؛  با این حال این بدان معنی نیست که عضلات شما نیاز به استراحت بسی بسیار دارند.

سرپرست پژوهشگاه هدایت بدنی و علوم ورزشی افزود: مطمئنا، عضلات شما به راحتی احتیاج دارند، اما برای رجعت به حالت قبل از آسیب باید عضلات را تمرین داد.  تمرینات ایزومتریک راهی عالی بخاطر احیای عضلات و مفاصل شما به آرامی و عاری ایجاد فشار متجاوز از حد در آن ها است.  

شریف نژاد افزود: تمرینات ایزومتریک برای افرادی که در جنین بهبودی از مشکلات مفصلی هستند، بسیار مناسب است بوسیله این برهان که تمرینات ایزومتریک نیازی به حرکت در مفاصل ندارد،  بنابراین می توانید عضلات خویشتن را استحکام کنید داخل حالی که مفاصل خود را تو معرض خطر قرار نمی دهید. نیز تمرینات ایزومتریک برای افرادی که از مشکلات مفصلی و استخوانی رنج می برند یا افرادی که پیر هستند و دیگر نمی توانند ورزش شدید ایفا دهند، ایده آل است.

محکمی عضلات

وی داخل دنباله با رمز بوسیله اینکه یکی از بهترین جزء ها در مورد تمرینات ایزومتریک این است که آن ها به بهبود قدرت عضلانی و افزایش ظرفیت عضلات معاون می کنند، گفت: به این دلیل که این نوع تمرینات جهت افزودن نهضت است عضله ها در وقت عمل انقباض می شوند هنگامی که ماهیچه های شما برای مدت تمام زیر تنش می مانند، مواد شیمیایی و ترکیبات مختلفی در عضلات وجود دارد، که باعث رشد و تقویت عضله می شود.

سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر اینکه هرچه عضلات بیشتر تحت تنش باشند، مسئله خون در آن ماهیچه پایین تر است و این عوامل نمو عضلات بوسیله مدت طولانی تری در داخل عضلات شما باقی می مانند، پیش روی کرد: بنابراین رشد ماهیچه بیشتر می شود و نشان داده شده است که انجام تعداد زیاد انقباضات باعث افزایش قدرت عضلات خواهد،  همچنین نشان داده شده است که نگه داشتن انقباضات به مدت طولانی بوسیله افزودن حجم عضلات کمک می بطی ء.

زمان زیادی لازم نیست

شریف نژاد با رمز به اینکه نکته ممتاز در مورد تمرینات ایزومتریک این است که آن ها بوسیله زمان زیادی برای اجرا نیاز ندارند، گفت: اگر می خواهید مقایسه کنید، باید بدانید که تمرینات قلبی و عروقی، تمرینات مربوط به کاهش وزن و وزنه برداری همه مدت طولانی طول می کشند تا پی بخشی خود را علامت دهند، اما در تک تمرینات ایزومتریک اینطور حلق و این تمرینات را می توانید حین بررسی خواه دید تلویزیون نیز انجام دهید.

تجهیزات لازم را ندارید

وی دنباله داد: موضوع بنیادی دیگر در مورد تمرینات ایزومتریک این است که آن ها نیازی به برگ خاصی ندارند، شما می توانید این تمرینات را فقط با بدن خویشتن انجام دهید و با تنگ کردن دادن عضلات بوسیله یکدیگر مانند زمانی که کف دست خود را به مشقت فشار می دهید تمرینات ایزومتریک را داشته باشید و خواه به طور شهید می استعداد با بدن، دیوار، درخت و یا یک صندلی نیز آن را عمل دهید.

در هر کجا قابل ادا است

سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، امتداد داد: یک مزیت دیگر داخل تک تمرینات ایزومتریک این است که اجرای آن ها در هر مکانی امکان پذیر است،  شما می توانید تو ساختمانی خود، پارک، سالن بدنسازی خواه حتی در نگرش فقره خود تو این نوع بازی ها همدستی کنید، از آن جا که برای انجام این تمرینات بوسیله برگ خاصی احتیاج ندارید، بنابراین می توانند بسیار مختلف باشند؛  بخاطر شهید فقط روی صندلی در نگرش امر خود بنشینید و شکم خود را منقبض کنید، این خود یک تمرین ایزومتریک است.

همگی گروه های عضلانی شما را هدف قرار می دهد

به گفته شریف نژاد مورد بعدی که از تمرینات ایزومتریک واقعا کیف خواهید برد این است که آن ها همه گروه های اصلی عضله در بدن را دربند می کنند،  از آنجا که تمرینات ایزومتریک دربرگیرنده تنگ کردن عضلات در مقابل یک هیکل ثابت است، یعنی می توانید هر عضله ای را داخل بدن خود فعال کنید و تا زمانی که یک جثه محکم برای مقابله با آن داشته باشید که داخل فداکار مواقع می تواند بدن خودتان باشد، می توانید هر عضله ای را تو بدن خویشتن فتنه دهید.  

افزایش انعطاف پذیری

وی اضافه کرد: مزیت دیگری که در مورد تمرین های ایزومتریک واقعا خارق العاده بوده این است که آن ها بوسیله تکثیر انعطاف پذیری دستیار می کنند.  برخی از این تمرینات مانند اسکوات می تواند به شما کمک کند تا شلنگ حرکتی بیشتر و انعطاف پذیرتری بالاتری بدست بیاورید و به طور زمانی که که شما چمباتمه  می زنید، بدن خود به علاوه گرانش زمین به عنوان مقاومت در برابر عضلات ساق پا ارتکاب می کند، بنابراین بوسیله نشانی یک مشق ایزومتریک حساب می شود، بنابراین هرچه بتوانید داخل حالت چمباتمه بدن خویشتن را نگه دارید باعث می شود که انعطاف پذیری شما افزایش یابد و کشش عضلات شما انعطاف پذیری را افزایش می دهد و از آنجا که تمرینات ایزومتریک دربرگیرنده کشش عضلات نیز هست، بوسیله همین دلیل آن ها به تحرک و انعطاف پذیری بیشتر شما کمک می کنند.

افزایش سلامت جریان

حامی پژوهشگاه راهنمایی بدنی و علوم ورزشی با اشاره به اینکه مزیت دیگر تمرینات ایزومتریک این است که می تواند به شما دستیار درنگ سلامت روند شما افزایش یابد، گفت: مثل همه تمرین های ورزشی، تمرینات ایزومتریک همچنین باعث می شوند که مغز شما به آن ها واکنش نشان دهد و فعالیت بدنی باعث می شود مغز شما مواد شیمیایی موسوم به اندروفین را آزاد بطی ء.

وی ادامه داد: آزاد شدن این مواد شیمیایی داخل مغز باعث می شود که ما احساس خوشبختی، شادی و سرخوشی کنیم و بدون آندورفین ما خوشدل نمی شویم و کم و بیش کیسه های تهی گوشت متشکل از افسردگی و اضطراب خواهیم بود، بنابراین تمرین بدنی، به دلایلی که به آن وارد نمی شویم، این اندورفین ها را آزاد کرده و عاطفه خوشبختی می کنیم.

سرپرست پژوهشگاه راهنمایی بدنی و علوم ورزشی همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که از اضطراب و افسردگی رنج می برند، می توانند با بازی کردن تا قطع اضافی تسکین پیدا کنند و اجرا تمرینات ایزومتریک در واقع می تواند به شما در خلاص شدن از افسردگی، خوف و سایر مشکلات روانی که مربوط به احساس غم و اندوه، اضطراب یا استرس است کمک نرم.

یک میزان از تمرینات ایزومتریک در منزل

روی صندلی بنشینید، به تزیین از عضلات پا با روش والا فاتحه کنید و به نظام اوج بیایید.

۱- پنجه پا روی زمین و پاشنه پا را از زمین جدا کنید. در این حالت عضلات متعاقب ساق پا را کاملا منقبض کنید و برای ۵ وقت نگه دارید و بعد مختار کنید.

۲- به حالت اول برگردید، سعی کنید عضلات بالای زانو را قلیا کنید و برای ۵ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید.

۳- بوسیله حالت اول برگردید، حال سعی کنید عضلات باسن را منقبض کنید و برای ۵ ثانیه نگه دارید و بعد رها کنید.

۴- حال نوبت بوسیله عضلات شکم است، تلاش کنید آن ها را بخاطر ۵ ثانیه قلیا کنید و بعد افسون شده کنید.

۵- سپس از آن نصیب و قسمت بوسیله عضلات سینه، سرشانه، بازوها و دست ها است. آن ها را با هم منقبض کنید و برای ۵ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید.

۶- در انتها نوبت به عضلات گردن استف دست عبث را روی نرمه گوش سمت راست سر راحتی دهید، با کف دست به سر و با روال بوسیله سمت مشت خود فشار دانا کنید و همین کار را با دست چپ انجام دهید.

انتهای پیام