نهالی به یاد سیامند رحمان در کمیته ملی المپیک و پارالمپیک

به گزارش ایسنا، عصر امروز در نگرش کمیته ملی المپیک و پارالمپیک نهالی به یاد مرحوم سیامند رحمان در محل کمیته ملی المپیک و پارالمپیک کاشته شد.
درون  این تشریفات که با حضور پرسنل از اعضای هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، نهال سیب، درخت مورد علاقه سیامند رحمان، درون محل حیاط کمیته ملی المپیک و پارالمپیک کاشته شد.
این اقدام به منظور حی نگه داشتن یاد آن مرحوم قیافه گرفت و نمادی است از رویش مکرر جوانه های امید در بستر اجتماع ورزش پارالمپیک و اگرچه جای پیروز نام آور کشورمان تا همیشه خالی است، اما ورزشکاران دارای معلولیت بیشماری با وحی اخذ از این پهلوان صیت آور برای پیروز و اشتهار آوری تلاش خواهند کرد.
انتهای پیام