پیوستگی با استعفای مدیرعامل رایتل 

ایرنا نوشت: تو شناسایی کوتاه روابط عمومی شستا که در شبکه های مدنی خود به اشتراک گذاشته، با استعفای مینا مهرنوش مدیرعامل رایتلموافقت شده است.  

آن ها اعلام کردند با توجه به این که تمرکز شستا در مجموعه های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقای منفعت عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای مینا مهرنوش ائتلاف شد.  

اختلاط هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.