بدوی هاب صادرات محتوای دیجیتال کشور رونمایی شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از جعبه نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، هاب محتوای دیجیتال صادراتی به عنوان بدوی هاب صادرات محتوای دیجیتال درون سه گانه بخش اپلیکشین های موبایل، محتوای ویدئویی و انیمیشن فعالیت خواهد کرد. این پلتفرم عرضه دهنده خدماتی از قبیل استانداردسازی، ترجمه، انتشار، بازاریابی دیجیتال و … است.

دکتر علی پیوند رئیس هیات عامل مجری نوآوری و شکوفایی در آیین رونمایی بدوی هاب محتوای دیجیتال صادراتی، پیش روی داشت: قرار است داخل سرزمین رنجور برای صادرات نرم افزار حاضر شود، از همین رو وجود چنین سامانه ای در کشور زیاد مهم است. حجم هایی که در کشور از دیدن نیروی انسانی و … حیات دارد، علامت می دهد که اینک برای صادرات چنین مواردی فرصت بسیار نوع دوستی فراهم شده است.

رئیس مجری نوآوری و شکوفایی به مشکلات موجود در مذاکره صادرات نرم افزار تو ناحیه اشاره کرد و گفت: بوسیله عنوان شهید مشکلاتی در خصوص صحت سنجی مباحثه صادرات داخل این حوزه بود داشت که دفتر فناوری داده ها وزارت صمت تو این زمینه اقداماتی را شروع کرده و منتظر ارایه نتایج این اقدامات هستیم.

وحدت تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز خدمت به این پروژه و پروژه هایی از این قبیل را از وظایف اصلی خود می داند تا بتواند سیلان امور را تسهیل کرده و اثربخشی چنین فعالیت هایی را چند برابر کند؛ چرا که ما تو مملکت های نرم افزاری ظرفیت های احسان در کشور داریم.

در این مراسم رونمایی، علی یکدلی رئیس هیات عامل قوطی نوآوری و شکوفایی، مهدی محمدی سخن سنج ستاد قناعت دیجیتال، امیر ناظمی رئیس موسسه فناوری اطلاعات، محمدرضا زرین رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات حجره بازرگانی ایران و سرکندی مدیرعامل شریک شدن توسعه محتوای پارس دیجیتال حضرت داشتند.