ویسی: کرهء هوا زورخانه شهید وطنی مثل استادیوم های اروپایی است

به گزارش ایسنا، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر در نشست خبری پیش از بازدید تیمش برابر نساجی در هفته چهارم اعتراف کرد: ورزش سخت و مهمی داریم. پارچه بافی تیم خوبی نشان داده و برابر هوادارانش بازی ویژه ای انجام می دهد.

وی ادامه انصاف: با توجه بوسیله شرایط قباحت که داریم، امیدوارم در دیدار با نساجی با دست لبریز بوسیله بوشهر برگردیم.

ویسی درباره هواداران پارچه بافی گفت: تیم ما این جو را دیده است و تماشاچی پرشور دارد. غلام قبلا به مازنداران آمده ام و واحد فشار هوا این زورخانه را می توان به ورزشگاه های اروپایی شبیه سازی کرد. البته با نهایت جاه به هواداران نساجی، ما به خط سیر ورزشگاه کارگر نداریم و حکم خود را انجام می دهیم. امیدوارم این جو جای پا منفی روی آویشن ما نگذارد. ما آویشن نوپای لیگ برتری هستیم اما این فضای اطراف هر جسمی را دیده ایم و پیوستگی جدیدی نیست.

سرمربی شاهین شهرداری بوشهر گفت: تاخیر در بازی ها موافقت نوع دوستی نبود اما برنامه خوبی تا پایان جزئي از جمله داده اند. سهو داوری در همگی ورزش ها است و تا این جا تیمار اشتباهاتی بوسیله ضرر ما بوده است. از داوران جوان می خواهم بیشتر دقت کنند و از کمیته داوران هم بابت این چینش خوب تشکر می کنم. تیم انتهای جدولی فرقی با بالای جدولی ندارد و مجادله تاکتیکی آن ها تو زمین است. لیگ ما لیگ پویایی است و امیدوارم لیگ بتواند از این ظرفیت از مربیان خوب مصرف یواش.

او تو پایان درباره توپ های لیگ چیرگی تصریح کرد: توپ هایی که بوسیله ما دادند خوب نیست. توپ تمرین دیروز ما بیضی شده بود و نخ هایش جدا شده بود. ما با کسی دشمنی نداریم و دوست داریم کیفیت بازی رفعت برود. باید توپ های خوب بیاورند زیرا لیگ ما صنف ای است و تیم های ما درون مسابقات بین المللی پیشگاه دارند و باید با نیکوترین امکانات مانور کنند. امیدوارم توپ ها را بررسی کنند.

انتهای پیام