فاطمه حسام ششمین مدال آور ایران درون یونیورسیاد ۲۰۱۹

بوسیله گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا از ایتالیا، درون اولین روز از مسابقات تکواندو سی ثابت قدم دوره یونیورسیاد دانشجویان گیتی در ناپل ایتالیا، امروز (یکشنبه) مسابقات انفرادی پومسه برگزار شد.

در عاقبت این مسابقات، فاطمه حسام نماینده بانوان ایران در رده سوم ایستاد و صاحب علامت برنز مشترک با اجبار جنوبی شد. نمایندگان آمریکا و چین تایپه نیز در رده های مطلع و دوم ایستادند.

پیش از این کوروش محظوظ نیز در پومسه تکی صاحب علامت برنز شد.

در پایان چهارمین روز از سی درست گرداگرد مسابقات، کاروان ایران صاحب یک طلا، دو نقره و سه برنز شده است.

انتهای پیام