ورود نمایندگان باشگاه به انتخابات وزنه برداری/ ارسال نامه به وزیر بخاطر تغییر نویسنده فدراسیون

به گزارش ایسنا، در انتخابات فدراسیون وزنه برداری، نویسنده فدراسیون به عنوان دبیر مجمع منصوب شد و  پس از گلچین سرپرست برای فدراسیون اندوه نویسنده مجمع تبدیل نکرد. اینک سه نماینده مجتمع بوسیله این جریان واکنش نشان دادند و با ارسال مجله ای به وزیر ورزش و جوانان مشتاق تغییر دبیر فدراسیون شدند.

پاسبان های خمینی شهر، سقز و بانه و پیرانشهر و سردشت در نامه ای خطاب بوسیله مسعود سلطانی فر،  بوسیله مشکلات وزنه برداری در سال های گذشته رمز داشته اند و خواستار جلوگیری از ادامه کار مدیرانی که در فدراسیون قبلی فعالیت داشته اند، شدند. از عموم این مدیران دبیر فدراسیون وزنه برداری است.

متن این نامه به شرح زیر است:

انتهای پیام